FANDOM


Rondul de Noapte

Rondul de Noapte este un ordin militar care păzeşte Zidul, imensa fortificaţie ce delimitează hotarul de nord al Celor Şapte Regate.

Jurământ Edit

Ascultaţi-mi cuvintele, fiţi martor la jurământul meu, recitară ei, iar glasurile umplură poiana sub asfinţit. Aducători ai nopţii, acum începe rondul meu. Nu-l voi sfârşi până la moarte. Nu-mi voi lua soaţă, nu voi zămisli copii. Nu voi purta coroană şi nu voi dobândi gloria. Voi trăi şi voi muri la postul meu. Eu sunt spada din beznă. Sunt păzitor pe ziduri. Sunt focul care arde şi alungă frigul, lumina care aduce zorii, trâmbiţa care-i trezeşte pe cei adormiţi, scutul care apără tărâmul oamenilor, îmi închin viaţa şi onoarea Rondului de Noapte, pentru această noapte şi pentru toate cele care vor veni.[1]

Referințe Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.